|Wie is RoscharMediation

Femma Roschar is geboren in 1975, te Amsterdam. Afgestudeerd gezondheidswetenschapper, afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde en geregistreerd coach en mediator bij het NMI. Momenteel parttime werkzaam bij de Academie voor Psychiatrie na vijf jaar werkzaam te zijn geweest bij HVO-Querido als praktijkbegeleider, gedragswetenschapper en trainer.

Van kleins af aan ben ik gefascineerd door het denken, voelen en de belevingen van de mens. Zoals de complexiteit van combinaties van opgedane kennis, vaardigheden, opvoeding, eigen karakterstructuur, interesses, geloof, moraal etc. Voor elk mens betekent dit een prachtige compilatie waarin begrijpelijke emoties die iedereen kent een plek krijgen. Emoties en gevoelens als vreugde, euforie, blijdschap, verdriet, smart, irritatie, woede, angst, noem maar op!: Hoe mooi kunnen mensen zijn! Hoe wonderlijk dat, ondanks het hebben van herkenbare emoties en gevoelens, deze in een boodschap naar jezelf of naar elkaar toe zo anders kan voelen dan bedoeld.

Dit heeft mij gemaakt tot een persoon die 100% aandacht heeft voor de individu, zowel in 1-op-1 coaching als in coachings voor groepen of mediations met 2 of meerdere partijen of een team. Ook richt ik me graag op de plek die een persoon in zijn haar omgeving inneemt en welke effecten dit met zich meedraagt. Met omgeving versta ik het netwerk van partner, gezin, vrienden, collega’s en de werkomgeving.
In zowel coachings als mediations ben ik 100% puur. Puur in openheid, eerlijkheid, nieuwsgierigheid, humor, compassie. Dit heeft als positief effect dat ik een vertrouwde omgeving creëer, waarin onderste stenen scherp naar boven komen.

Ik zal in een mediation aandacht hebben voor de diversiteit die mensen in zich dragen, wat dit voor belangen met zich meebrengt en wat deze voor effecten kunnen hebben voor anderen. Ik zal het proces van samen tot een wijze van communicatie komen met verve begeleiden door openheid, nieuwsgierigheid, compassie, eerlijkheid en humor. In dit proces zal men elkaar verstaan en tot een oplossing kan komen voor een win-win situatie voor de (gezamenlijke) belangen.

In coachingsprocessen zet ik me met name in om nieuwsgierigheid, eerlijkheid en openheid in het gesprek te creëren. Ik begeleid het proces van de individu en/of van de groep om te komen tot concrete richtingen waar de diepste verlangens zitten, doelen, de bijzondere kwaliteiten en krachten van elk individu. Zo zal er een prachtig palet ontstaan van optimale krachtenbundeling zowel intern bij iedere individu als samen als groep!

Je kunt ook alles over Roschar Mediation nalezen in de brochure (PDF, te lezen met Adobe Acrobat Reader).

[terug]

|Roschar Mediation
|Coaching en Mediation
|Voor wie
|Referenties
|Trainingen
|Voorwaarden en kosten
|Kontakt